ร้อยเอ็ด-แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ทอดผ้าป่าสร้างเมรุ วัดสว่างแสงอรุณ อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด-แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ทอดผ้าป่าสร้างเมรุ วัดสว่างแสงอรุณ อำเภอโพธิ์ชัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผอ.แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นางณัฎนันท์ จิตต์เพ็ชร ประธานดำเนินงาน และคณะกรรมการฯ ตลอดจนพุทธศานิกชน ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด ผ้าป่าสามัคคีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา โดยนำเงินผ้าป่าสามัคคีและวัตถุปัจจัยต่างๆมาทอดถวาย ณ วัดสว่างแสงอรุณ หมู่ที่ 11 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนก่อสร้างเมรุเผาศพผู้เสียชีวิต ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ยังขาดเงินในการก่อสร้าง ครั้งนี้ โดยนำผ้าป่าสามัคคีมาทอดร่วมสมทบทุนการก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน 215,320 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีพระอธิการสุวรรณ ฐิติญาโณ เจ้าอาวาส วัดสว่างแสงอรุณ หมู่ที่ 11 บ้านหนองหงษ์ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างเมรุ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!