นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสู่ขวัญข้าว เผาข้าวหลามและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกที่ อ.บรรพตพิสัย

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสู่ขวัญข้าว เผาข้าวหลามและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกที่ อ.บรรพตพิสัย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดคลองมงคล ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีสู่ขวัญข้าว เผาข้าวหลามลาวครั่ง (บุญเดือน 3 ข้าวหลามใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก) พ.ศ. 2567 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นายชุมพล ศิริครินทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ มีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวรัชนี เชาว์ปรีชา รอง ประธานสภา ฯ ร่วมพิธีเปิดและคณะกรรมการ นายสรสิทธิ์ อินทร กก.ปธ.สภา อ.บรรพตพิสัย นายวันชัย สีชมภู กก.ร่วมจัดงาน มี กก.สมจินตนา เทียมวิไล กก. ศิวพร คลัวทอง จมภ. ธัญญธร สุขสำราญ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวัดคลองมงคล อำเภอบรรพตพิสัย สภาวัฒนธรรมอำเภอบรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการจัดงานร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้
          ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆหลากหลาย ประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม ตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอำเภอบรรพตพิสัย จึงนับว่าการจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!