อยุธยา-พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันมาฆบูชาประจำปี 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล

อยุธยา-พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันมาฆบูชาประจำปี 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลได้เผิดโกาสให้ พุทธศาสนิกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมีประชาชน เดินทางไปร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ของชาวพุทธ รวมถึงส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยมี พระมหาสัจจาย์ คำสัตย์ ปธ. 5 ประโยค เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนพาบุตรหลานเดินทางมาทำบุญตักบาตร และสักการะกราบไหว้ขอพรพระ ในวันพระใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
          พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ
          ขณะเดียวกัน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา พระพุทธชินราช หน้าอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล พระพุทธชัยมงคล พระประธานในอุโบสถ เจดีย์ประธานวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันเหตุให้กับชาวไทย และชาวต่างชาติอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!