ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบรรจุดวงใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อางเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบรรจุดวงใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อางเก็บน้ำธวัชชัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบรรจุดวงใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อางเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม รอง เสธ.มทบ.27 หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน แหละพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบรรจุดวงใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พญาศสุทโธนาคราช เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (Land Mark) ของจังหวัด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการทุกสังกัดและภาคเอกชน รวมถึงคุณะสงฆ์ และเหล่าพุทธศาสนิกชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญแบบครบวงจร ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในอนาคตอันใกล้นี้


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!