บุรีรัมย์-สหกรณ์จังหวัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

บุรีรัมย์-สหกรณ์จังหวัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทย ณ สำนักงานหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นางชไมพร แหวนเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด (สกต.บุรีรัมย์ จำกัด) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ขณะนั้นประชาชนมีอาชีพหลักคือการทำนา และเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเงินทุนเพื่อมาขยายการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน จึงจำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน จึงมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมในทุกวิถีทาง และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเกิดสหกรณ์ในประเทศไทย โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้น มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 เป็นรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน และมีการเจริญเติบโตมาโดยลำดับ มีการจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น กระทั่ง 12 ปีต่อมาเมื่อผลการดำเนินงานทางสหกรณ์เป็นที่ประจักษ์ จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471 และมีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ที่ดิน ร้านสหกรณ์ โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาผู้ให้กำเนิดสหกรณ์
          นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 ครบรอบ 108 ปี ของกิจการสหกรณ์ไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมวางพานพุ่มเพื่อแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสหกรณ์และพี่น้องเกษตรกร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีของกระบวนการสหกรณ์ ปีนี้สหกรณ์เราได้เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยการนำกระบวนการสหกรณ์ มาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะให้พบกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้พูดคุยเจรจากันเพราะทั้งสองส่วนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ของเราต่อไป และการออกบูธจำหน่ายสินค้าในช่วงกิจกรรมวันงาน ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกบูธ ยอดจำหน่ายอย่างน้อย 50,000 บาทต่อวัน ซึ่งการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์จะเป็นกระจายสินค้า สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!