ตราด-ศรภ.ทร.เกาะช้าง ”Open House“ รับคณะครู และน้อง ๆ รร.บ้านบางเบ้า

ตราด-ศรภ.ทร.เกาะช้าง ”Open House“ รับคณะครู และน้อง ๆ รร.บ้านบางเบ้า

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดตราด

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทรภ.1 โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง) จ.ตราด ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเบ้า ทำกิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยพี่ ๆ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ทำหน้าที่เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางทะเล กิจกรรมนี้ มีนักเรียนระดับชั้น อ.2 – ป.6 จำนวน 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ศรภ.ทร.เกาะช้าง มีความยินดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ดี ๆ มีประโยชน์ให้แก่น้อง ๆ หนู ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความปลอดภัยพื้นฐานทางทะเลCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!