บุรีรัมย์-จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

บุรีรัมย์-จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พระราชทาน โดยมอบให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 341 แห่ง
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ได้จัดนิทรรศการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป
          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมชมนิทรรศการ ที่ได้จัดขึ้นอย่างทรงคุณค่า และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!