ร้อยเอ็ด-สร้างความรับรู้ สถานประกอบการให้สามารถเข้าถึง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร้อยเอ็ด-สร้างความรับรู้ สถานประกอบการให้สามารถเข้าถึง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

          นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความรับรู้ ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการภาคเอกชนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และสถานประกอบกิจการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างไปขอลดหย่อนภาษีประจำปีได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการให้กู้ยืมเงิน และ การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบกิจการทั่วไป รวมถึงสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เช่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ เป็นต้น ในโอกาสนี้นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!