สิงห์บุรี-ผู้ใจบุญบริจาคที่ 6 ไร่ ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ของพุทธสมาคมฯ

สิงห์บุรี-ผู้ใจบุญบริจาคที่ 6 ไร่ ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ของพุทธสมาคมฯ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 20 ก.พ. 2567 คุณชัยจิตร รัฐขจร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด คุณวิษณุศักดิ์ เทียมเศวต นายกพุทธสมาคมสิงห์บุรีสงเคราะห์ (พ้งไล้เกาะ 30) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สมชาย จั่นฮวด(เอ๋) ร้านเมืองสิงห์ฟิชชิ่งนายกสมาคมชาวตลาดสิงห์บุรี คุณพัชนี เหลืองดิลก ประธานคณะกรรมการศาลเจ้า รวมคณะกรรมการศาลเจ้าปี2566 พร้อมคณะกรรมการฯ และสาธุชนชาวตลาด น้อมอัญเชิญองค์ฮ้อเอี๊ยฮุ้งเซี๊ยโจ้ว ประกอบพิธีประทับทรงคุยกี เพื่อตรวจที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 6 ไร่เศษ ติดถนนสายเอเซีย ที่คหบดีใจบุญชาวตลาดสิงห์บุรี นายอุดม ตุงคะสมิต พร้อมครอบครัว เจ้าของร้านมิตรภาพ ร้านค้าปลีกส่งในจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีจิตศัรทธามอบบริจาคให้กับพุทธสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ของพุทธสมาคมฯ พร้อมกันนี้องค์ฮุกโจ้วโปรดทรงประทานคำชี้แนะและแนวทางต่างๆในการเริ่มดำเนินงานการก่อสร้างวิหาร โดยได้กำหนดวันวางศิลาฤกษ์ วันที่ 30 มีนาคม 2567 นี้ กราบขอพรองค์เทวอาจารย์ได้บันดาลประทานพร ความสุขสำเร็จสมหวัง ธุรกิจการค้าก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ แก่ผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ รวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยเทอญฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!