จันทบุรี-หอจันท์ เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original”

จันทบุรี-หอจันท์ เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original”

ภาพ/ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม

          ที่สวนเพลิน CENTRAL CHANTHABURI หอจันท์ร่วมกับห้างเซ็นทรัลจันทบุรี เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original” ตามที่หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์มหานครผลไม้เมืองร้อน” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตร และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก การแปรรูป และการค้าผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยและเอเชีย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำ “กางเกงทุเรียน” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดตามแนวทางยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล และเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก สู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและการขาย
          การจัดทำ “กางเกงทุเรียน” จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและด้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสนใจในการททำการตลาดทุเรียนไทย โดยการออกแบบ “กางเกงทุเรียน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ Greyhound ซึ่งเป็นแบรนด์แฟนชั่นชั้นนำของไทย ในการจัดทำแคมเปญและต่อยอดไปสู่การทำการตลาดทุเรียน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!