ประจวบคีรีขันธ์-ชาวหัวหิน “หัวใจสีม่วง” รวมพลังถวายความจงรักภักดี “กรมสมเด็จพระเทพฯ” แน่นสวนโผน

ประจวบคีรีขันธ์-ชาวหัวหิน “หัวใจสีม่วง” รวมพลังถวายความจงรักภักดี “กรมสมเด็จพระเทพฯ” แน่นสวนโผน

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ก.พ.67 ที่สวนสาธารณโผน กิ่งเพชร เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มี คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ ผู้ดูแลวังไกลกังวล นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าราว 1 พันคน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
          จากนั้น นายอำเภอหัวหิน ได้ประกอบพิธีถวายธูปเทียนแพ ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยะ อุสาหะ เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะที่ อ.หัวหิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอสมุดรัชมังคลากิเษก วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2539 สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดบริการ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง, วันที่ 26 ก.ย.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด “ห้องสมุดการรถไฟฯ หัวหิน” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย, วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคหัวใจฉุกเฉิน นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ อ.หัวหิน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการพัฒนาด้านต่างๆ พระองค์ท่านทรงจดบันทึก และบันทึกภาพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถอดบทเรียน และพระราชทานแนวทางแก่องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนากระบวนงานเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน
          จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้พร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม เพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนชาวหัวหิน เพื่อแสดงว่า “เรายึดมั่น เราเชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!