ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวและกระเป๋านักเรียนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 29

ศรีสะเกษ-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวและกระเป๋านักเรียนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 29

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และกระเป๋านักเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
          นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระเมตตาต่อนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 272 ผืน กระเป๋านักเรียน จำนวน 272 ใบ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสครองราชย์ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!