ประจวบคีรีขันธ์-พสกนิกรชาวทับสะแก พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ประจวบคีรีขันธ์-พสกนิกรชาวทับสะแก พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก นายสะอาด อนุกูลประชา นายกอบต.เขาล้าน นายเชาร์ เอี่ยมสุขขา นายกอบต.นาหูกวาง นายวิโรจน์ ทองเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่ ร้อย อส.ทับสะแกที่ 6 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวอำเภอทับสะแก ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอ
          พสกนิกรชาวทับสะแก พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และร่วมกันกล่าวคำเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย พร้อมร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
          โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ชาวทับสะแกทุกคน ล้วนมาด้วยหัวใจที่เทิดทูน รักพระองค์ แสดงพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์”เทิดทูนเหนือเกล้า จะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะให้ใครหรือผู้ใด มาดูหมิ่น หรือคิดร้าย คิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!