ฉะเชิงเทรา-สโมสรโรตารี่ เยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทน

ฉะเชิงเทรา-สโมสรโรตารี่ เยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทน

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

          วันที่ 18 ก.พ.67 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี่ ภาค 3350 ในการเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนของ อบต.เกาะขนุน นำโดย นายวิชัย ชีวกนิษฐ์ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ นายกสโมสรโรตารี่ฉะเชิงเทรา ทันตเเพทย์หญิงอัจฉรา ปานเเดง ประธานบริการชุมชน ภาค 3350 โดยมี นายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายก อบต.เกาะขนุน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงรายละเอียดของโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนของ อบต.เกาะขนุน ให้กับคณะโรตารี่ได้รับฟัง
          สำหรับ อบต.เกาะขนุน ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
          โครงการจัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกกลั่นกรองเป็นน้ำมันดีเซลของ อบต.เกาะขนุน ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 144 คน และมีเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเพื่อเป็นพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ธนาคารขยะฯเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เริ่มเปิดฝากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รับฝากทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเปิดป้ายธนาคารขยะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน นำขยะพลาสติกมาฝากทั้งสิ้น 225 กิโลกรัม มีพลังงานทดแทน (น้ำมันดีเซล) จำนวน 200 ลิตร.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!