นครสวรรค์-รร.ประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมค่าย 3 ภาษา

นครสวรรค์-รร.ประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมค่าย 3 ภาษา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อ.เมืองนครสวรรค์ นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย 3 ภาษา “Trilingual Camp” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ อาคารคุณธรรม
          สำหรับกิจกรรมค่าย 3 ภาษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา โดยให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
          จากการประเมิน ผู้เข้าร่วมการ ประชุมอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมาก ให้ความสนุกสนานบันเทิง ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ ระยะเวลาเหมาะสม วิทยากรผู้ให้การ อบรมมีความรู้ความสามารถดี จึงนับได้ว่าการจัดค่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายทุกประการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!