ศรีสะเกษ-ย่าร่ำไห้ดีใจหลานชายสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง

ศรีสะเกษ-ย่าร่ำไห้ดีใจหลานชายสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 16 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมหลวงพ่อพุฒ วายาโม วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผอ.สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้นำคณะครู ร่วมกันจัดพิธีนี้ขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มี น.ร. น.ศ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 172 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 197 คน โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่ง ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ น.ร.น.ศ.ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน โดยมี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายบุญมา นวลสาย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา และผู้ปกครอง น.ร.น.ศ.ที่สำเร็จการศึกษามาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก
          นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แบ่งเป็น 3 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบไปด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มี น.ร. น.ศ. จำนวนทั้งสิ้น 1,120 คน
          นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผอ.สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน กล่าวว่า วันนี้ขอแสดงความยินดีกับ น.ร. น.ศ. ที่มีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียรจนสำเร็จการศึกษา ในวันนี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา และแก้ปัญหา เป็นที่ยอมรับของสังคม น.ร. น.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา บางคนมีความมุ่งหมายจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บางคนต้องการออกไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง แต่จุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาต่อ หรือการทำงานนั้นไม่ต่างกันคือ ต้องรัก ศรัทธา และเชื่อมั่นในสิ่งที่เลือก ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเองต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้นำเอาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับออกมาพบกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่พากันนำเอาช่อดอกไม้มารอแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งญาติพี่น้องต่างพากันดีใจมากที่ลูกหลานสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก ซึ่ง นางคาน เพ็ญศรี อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 9 บ้านสี่แยก ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมาแสดงความยินดีกับหลานชายคือ นายพีระดล อายุ 18 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้า ได้ร่ำไห้น้ำตาไหลออกมาอาบแก้มด้วยความดีใจมากที่หลานชายสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ โดยนางคาน นำเอาผ้าเช็ดน้ำตาแล้วบอกว่า ตนรอวันนี้มานานแล้ว รอวันที่หลานชายของตนจะสำเร็จการศึกษา ตนรักหลานชายคนนี้มาก ตนต้องการให้หลานชายนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างเต็มที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!