ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.จัดกิจกรรม ตม.พบประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตรูปแบบ

ศรีสะเกษ-ผกก.ตม.จัดกิจกรรม ตม.พบประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตรูปแบบ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พบปะพูดคุยกับประชาชนและตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีหน่วยประสานงานความมั่นคงชายแดนประเทศกัมพูชา, ศปม.ภูสิงห์, ร้อย ทพ.2601, ด่านศุลกากรช่องสะงำ, ตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว, ด่านควบคุมโรค, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจพืช, ด่านตรวจสัตว์ป่า, สภ.ภูสิงห์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกิจกรรมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษพบปะประชาชน
          ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และแสวงหาความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!