กาฬสินธุ์-ชมรมสตรีไทยดีเด่นรวมพลังสร้างสรรค์สร้างสาธารณะกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม

กาฬสินธุ์-ชมรมสตรีไทยดีเด่นรวมพลังสร้างสรรค์สร้างสาธารณะกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

          ที่ห้องดอกเก็ด โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดประชุมประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวมพลังของสตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกของสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และสตรีผู้ที่ต้องการทำสาธารณะประโยชน์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคมให้มีความสุขเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
          นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโดยผลการดำเนินการตลอดปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมด้วยการบริจาคกำลังทรัพย์ด้วยการทอดผ้าป่าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30 ทุน ๆละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท และทางชมรมสตรีฯ ยังได้รวมกับกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกบริจาคเงินเพื่อการกุศลเพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมหรือผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางภาครัฐ สุดท้ายนี้ในฐานประธานชมรมสตรีไทยดีเด่น จ.กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมสตรีไทยฯทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทรัพย์ เสียสละเวลาเพื่อช่วยกันและร่วมกันทำคุณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมที่ยังมีอีกหลายภารกิจตามแผนงานที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อประคับประคองสังคมให้ดีงาม ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!