ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอบางสะพานน้อยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอบางสะพานน้อยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย ได้ให้เดินทางมาเป็นประธาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับตำบลช้างแรก อ.บางสะพานน้อยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนต.เข้มแข็งตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ พัฒนาการอำเภอ บางสะพานน้อยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย มีนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารตำบลช้างแรก นายธนวัฒน์ ชื่นชอบทรัพย์กำนันต.ช้างแรก นายนันทปรีชา คำทองสมาชิกสภาเกษตรกร เขต อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมบริหาร สมาชิกส.อบต. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ภาคีหน่วยงานส่วนราชการในอำเภอ อาทิเช่น เกษตรอ. ประมง สาธารณสุข กศน. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าคณะอำเภอ ตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน บริษัทพีพีกรีน คอมเพล็กซ์พี่น้องประชาชนในต.ช้างแรกทุกหมู่บ้าน กิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อรวบรวมจัดเป็นถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเปราะบางในระดับอำเภอต่อไป การจัดโครงการนี้ได้ ใช้พื้นที่ ศาลาประชาคม บ้าน ช่องลมหมู่ที่8 ต ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่นำร่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!