อำนนาจเจริญ-สปสช. ลงพื้นที่ เตรียมพร้อมนโยบายยกระดับบัตรทอง “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ระยะ 2

อำนนาจเจริญ-สปสช. ลงพื้นที่ เตรียมพร้อมนโยบายยกระดับบัตรทอง “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ระยะ 2

ภาพ/่ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการนวตกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วยคลินิกพยาบาลไหมแก้ว อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ มี พยาบาลเวชปฏิบัติประจำคลินิก 2 คน ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มอาการ เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดท้อง บริการทำแผล มีผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท มารับบริการเฉลี่ยวันละ 25 คน เปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ที่เคยรับบริการจากคลินิกพยาบาลไหมแก้ว มาให้การต้อนรับคณะฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประชาชนต่างมีความพึงพอใจกับการให้บริการ ซึ่งมีสะดวกและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
          จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมความพร้อมในการให้บริการของเยาวราภรณ์คลินิกกายภาพบำบัด อ.เมือง อำนาจเจริญ โดยมี นักกายภาพบำบัด 1 คน เปิดให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมา 5 เดือนแล้ว มีความพร้อมให้บริการตามโครงการฯ โดยให้บริการด้านกายภาพบำบัด และการดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (IMC) มีเครือข่ายกายภาพบำบัดทุกอำเภอ มีการทำงานเชื่อมประสานกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องดูแลในระยะฟื้นฟูที่บ้าน นอกเวลาราชการอีกด้วย และเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งเป็นคลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส อ.เมืองอำนาจเจริญ โดยมี ทันตแพทย์ประจำคลินิก 2 คน ให้บริการทันตกรรมรักษาได้แก่ ขูด อุด ถอน บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ sealant และเคลือบฟลูออไรด์ และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยผู้แทนสภาวิชาชีพ มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเยี่ยมหน่วยบริการนวตกรรมในพื้นที่และจัดเวทีชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับบัตร 30 บาท รักษาทุกโรคภายใต้โครงการ“บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ระยะที่ 2 พร้อมทั้งให้บริการเชิงรุกเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนวตกรรมสหวิชาชีพ 7 สาขา ซึ่งกำหนดเริ่มโครงการ ระยะที่ 2 อีก 8 จังหวัด ในเดือนมีนาคม 2567 จังหวัดอำนาจเจริญเป็น 1 ใน 8 ของจังหวัดที่จะให้บริการในระยะที่ 2
          ทพ.อรรถพร กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเปิดให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายสู่ระยะที่ 2 อีก 8 จังหวัดซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2567 นี้ ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ พังงา เพชรบูรณ์ สระแก้ว สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ สปสช.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสิทธิบัตรทอง ได้เปิดรับสมัครหน่วยบริการนวตกรรมใหม่ เพื่อให้มีหน่วยบริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการใกล้บ้านได้อย่างสะดวก ลดความแออัดในโรงพยาบาล ได้แก่ 1. ร้านยาชุมชนอบอุ่น ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ บริการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรและรับยา , 2. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น บริการทำแผล ล้างตา ล้างจมูก เปลี่ยนสายให้อาหาร ฉีดยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มอาการ เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น , 3. คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น บริการตรวจแล็บ 22 รายการตามใบสั่งตรวจจากแพทย์ , 4. คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น บริการฟื้นฟูผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง สมองได้รับบาดเจ็บ กระดูกสะโพกหัก โดย รพ.ที่ให้การรักษาส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการต่อที่คลินิกฯ , 5. คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟูลออไรด์ , 6. คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ให้บริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอก และ 7.คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา นอกจากนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และสภาวิชาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่สถานพยาบาลเอกชน และอำนวยความสะดวกการสมัครเข้าร่วมจัดบริการ และมีหน่วยบริการนวตกรรมใหม่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 23 แห่ง ร้านยา 8 แห่ง คลินิกทันตกรรม 8 แห่ง คลินิกเวชกรรม 6 แห่ง เทคนิคการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 5 แห่ง และคลินิกกายภาพบำบัด 1 แห่ง เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!