ร้อยเอ็ด-ข้าวหอมมะลิ ต.เมืองทอง อ.เมืองฯ คว้าแชมป์ สุดยอดข้าวหอมมะลิประเทศไทยระดับจังหวัด ปี 2567

ร้อยเอ็ด-ข้าวหอมมะลิ ต.เมืองทอง อ.เมืองฯ คว้าแชมป์ สุดยอดข้าวหอมมะลิประเทศไทยระดับจังหวัด ปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) ปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ส่งเข้าประกวดณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ส่งเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผลการประกวด ดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 6,000 บาท ได้แก่ นางจุฑารัตน์ แสนชูปา เลขที่ 93 หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ นายสมจิต แก้วนาเหนือ เลขที่ 91 หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 4,000 บาท ได้แก่ นางแพด กรมรินทร์ เลขที่ 38 หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 3,000 บาท ได้แก่ นางทองใบ คำเจริญ เลขที่ 50 หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
          สำหรับประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือย เลขที่ ม.5 ต.เมืองทอง เลขที่ 38 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 8,000 บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิงาม เลขที่ 105 เลขที่ 257 หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 6,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิสงเปลือย หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ยังคงรักษาแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดฯ ในวันประชุม คณะกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2567 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!