ราชบุรี-ทหารช่างจับมือหลายภาคส่วน จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ สุขกาย สบายจิต”

ราชบุรี-ทหารช่างจับมือหลายภาคส่วน จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ สุขกาย สบายจิต”

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

          วันที่ 14 ก.พ.67 ทหารช่างร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ สุขกาย สบายจิต” ที่บริเวณสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภานุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพล.ท.มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปิยะพงศ์ ชูพงศ์ รองผวจ.ราชบุรี, นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีต.หลักเมือง, นายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ตลอดจนลูกจ้างและกำลังของกรมการทหารช่าง, ตัวแทนจาก 16 ชมรมต่างๆในพื้นที่จ.ราชบุรีและนครปฐม รวมกว่า 750 คน เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
          ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการ มีชมรม กลุ่มออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น แอโรบิค บาสโลบ โยคะ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลัง กายเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายน้อย นำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี ส่งผลให้ คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในปัจจุบันคนไทยมีความนิยมเต้นบาสโลบกันมากขึ้น เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง การขยับร่างกาย ตามทำนองเพลง เป็นการออกกำลังกายทุกส่วน และมีเพลงประกอบ ทำให้จิตใจผ่อนคลาย อารมณ์ผ่อนคลาย ทำให้ผู้เต้นสนุก แถมได้ร่างกายที่ดีอีกด้วย การเต้นบาสโลบ เป็นการ เต้นตามจังหวะเพลง ด้วยท่าเต้นที่เหมือนกัน เวลาเต้นรวมกันจำนวนมาก จะเกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม เป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมมีการวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายเวลา 10 นาที แล้วออกกำลังกายบริหารท่าแอโรบิค 18 ท่า , เต้นแอโรบิคท่ามวยไทย และปิดท้ายด้วยการเต้นบาสโลปทั้งหมด 4 เพลง ใช้เวลา 1 ชม. สร้างความสนุกสนานกระชุ่มกระชวยให้กับผู้ออกกำลังกาย          พล.ท.มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่างกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบ และการออกกำลังกายท่าพระราชทาน เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของกำลังพลและครอบครัว ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งส่งเสริมให้กำลังพลได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา จนกิจกรรมในครั้งนี้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ ส่งผลให้กำลังพลและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อันนำไปสู่การประสานความร่วมมือกันในอนาคต ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกเดือน เพื่อทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในจังหวัดราชบุรี หันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุขภาพดี ไม่มีขายต้องทำขึ้นเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!