นครสวรรค์-รร.การุ้งวิทยาคมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี

นครสวรรค์-รร.การุ้งวิทยาคมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนการุ้งวิทยา ประกอบพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยนายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูเก่า พร้อมประชาชนเมืองการุ้งร่วมกับคณะครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้จัดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน
          กำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา มีดังนี้ คือ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง) เวลา 09.00. น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมอาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เวลา 10.00 น.ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระครูโฆสิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร) เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค หลวงพ่อกวยศักดิ์สิทธิ์) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส คือ นายวิชัย – นางศรีนวล ปั้นงาม พร้อมครอบครัว คนางสาวรุ่งณัฐฐา ธนวจีมุนีโชติ (ปู่อร) พร้อมครอบครัว และคณะศิษย์ สำหรับเงินทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคทำบุญรวมทั้งสิ้น 945,697.26 บาท ซึ่งประธานในพิธี นายวิชัย-นางศรีนวล ปั้นงามและครอบครัว ร่วมบริจาคทำบุญ 600,000 บาท
          “ขอขอบพระคุณประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการทอดผ้าป่า คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน อดีตผู้อำนวยการและอดีตครูเก่า ศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทุกคน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันจนงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ” นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ กล่าว 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!