ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอปทุมรัตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ เข้าร่วมพิธี
          อำเภอปทุรัตต์ ร่วมกับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ กำหนดจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ โดยการรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาคไปจำหน่ายแล้วนำเงินสมทบกองทุนบุญคูณลาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค และให้กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านต่าง ๆ ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ
          ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรับบริจาคข้าวเปลือก ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวอีสาน การบายศรีสู่ขวัญข้าว การประกวดธิดาบุญคูณลาน การประกวดร้องเพลง การประกวดผ้าไหม การแสดงจากดนตรีของนักเรียนในพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!