ลพบุรี-นายกรัฐมนตรีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลพบุรี-นายกรัฐมนตรีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่งชุดไทยนุ่งโจงกระเบน เดินทางมามาถึงที่บริเวณปรางค์แขก ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะท่ามกลางประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ และร่วมชมบวนแห่ประวัติศาสตร์ก่อนมีพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นขบวนแห่ก่อนพิธีเปิดงานที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ เป็นการจำลองรูปแบบขบวนของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้ากับต่างประเทศมีผู้ร่วมขบวนกว่า 1,000 คน จากนั้น เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยนายอำพล อังคภรกรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
          การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด ของจังหวัดลพบุรี เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2522 และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 36 กำหนดจัดระหว่าง วันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในปีนี้จังหวัดลพบุรี ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งรูปแบบการจัดงานเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรี ทั้งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และภายใน บริเวณเมืองเก่า โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช /ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน และกิจกรรมสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงานคือบรรยากาศชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองเป็นเวลา 1 เดือน          นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน สืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน และจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ และยังได้ชื่นชมการพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบาย Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!