อยุธยา-ก.ธ.จ. ตรวจการก่อสร้างถนน ผ่านไป 1 เดือนเกิดรอยแตกร้าว

อยุธยา-ก.ธ.จ. ตรวจการก่อสร้างถนน ผ่านไป 1 เดือนเกิดรอยแตกร้าว

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางศิริพร กฤชสินชัย รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงถนน รวม 2 โครงการ งบประมาณกว่า 40 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเพนียดคล้องช้าง – วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 0.500 กิโลเมตร งบ 6,495,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ แก้ปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าโครงการไม่มีปัญหา แต่มีข้อเสนอแนะเรื่องการดำเนินการบริเวณไหล่ทาง และขอบถนนให้สมบูรณ์ รวมถึง ให้เพิ่มป้ายสัญลักษณ์การจราจรให้ชัดเจน การห้ามจำหน่ายสินค้า การให้อาหารช้าง เพราะเกรงมีผลต่อการจราจร และการบุกรุกเส้นทาง
          ส่วนโครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านสวนพริก – บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 1) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 38,000,000 บาท ระยะทาง 2.730 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีระยะการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 งานแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 การรับประกันการชำรุดบกพร่องมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้ตรวจรับงาน ทั้งนี้ หลังจากงานก่อสร้างถนนเสร็จ 1 เดือน พบรอยแตกบริเวณกลางถนนยาวประมาณ 50 เมตร ความลึก 1 เมตร กว้าง 10 – 30 เซนติเมตร แขวงทางหลวงชนบทอยุธยาได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังพบรอยแตกร้าวเช่นเดิม ดังนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ จึงกำชับให้ทางหลวงชนบทอยุธยา ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้รับจ้าง เพราะนอกจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังมีความห่วงใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างมาก ดังนั้น ควรสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนถึงขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาต่อเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ จะลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!