กาญจนบุรี-สสจ. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กาญจนบุรี-สสจ. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทาง ที่สำคัญเป้าหมาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้หน่วยงานราชการเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!