ราชบุรี-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมดูงานทำกิจกรรม csr ผู้สูงอายุ อ.จอมบึง

ราชบุรี-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมดูงานทำกิจกรรม csr ผู้สูงอายุ อ.จอมบึง

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

         พล.อ.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับสูง SML รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาศึกษาดูโครงการ ส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองจอมพล เพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัยเรื่อง ทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านคุณภาพผู้สูงอายุชนบทไทย” ที่เทศบาลเมืองจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โครงการ ส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองจอมพล โดยมีนายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล พร้อมคณะผู้บริหารทต.จอมพล และสท.จอมพลให้การต้อนรับ โดยการมาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัยเรื่อง ทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านคุณภาพผู้สูงอายุชนบทไทย” เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุในเขตชนบทของไทย ทั้งวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุในเขตชนบทของไทยเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบทของไทย

               โดยทางเทศบาลเมืองจอมพลมีการฉายวีดีทัศน์และสรุปภาพรวมการดำเนินการของโครงการ ส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และมีการอภิปรายของคณะศึกษาถึงการดำเนินการของโครงการฯพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม csr ที่อาคารเอนกประสงค์ที่เสอร์ไพร์สทางนักศึกษาหญิงร่วมร้องเพลงมอบให้กับผู้สูงอายุ อวยพรวันเกิดเพื่อสร้างความบันเทิงและสนุกสนานกับผู้สูงอายุ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมมอบของโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง” (สว ปอ.มส.SML.) รุ่นที่ 5 มอบเครื่องวัดความดันให้กับเทศบาลเพื่อใช้ในการทำจุดตรวจ สุขภาพให้ประชาชนที่มาติดต่อ จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 60,500 บาท         นอกจากนี้ คุณวรรณ โชติเทวัญ ประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด มอบไข่ไก่แฝดแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน จำนวน 500 ชุด, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ บริษัทซีพีแรม จำกัด และบริษัทเล้าอารีย์ จำกัด มอบขนมเบเกอรี่ และแปรงสีฟัน อย่างละ500 ชิ้น โดยมี คุณจิราภรณ์ อินโต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้แทน และในช่วงบ่ายทางคณะศึกษาดูงานจะเดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัยที่ “ไร่สุขพ่วง” ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โดย พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าวันนี้มาศึกษาดูงานโครงการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองจอมพล ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ทางคณะนักศึกษาก็จะนำโครงการนี้ไปวิจัยหาแนวทางในการพัฒนาทุกมิติ ต้องบอกว่าปัญหาผู้สูงอายุเป็นปัญหาระดับชาติ หลักสูตรของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาและเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศและองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนต้นไม้ 3 รุ่น รุ่นของตนเป็นรุ่นที่ 5 อยู่ในช่วงต้นกล้าที่จะนำงานวิจัยต่างๆไปวิเคราะห์แล้วส่งต่อให้กับรุ่นกำลังเติบโตต่อไป และจะมีการส่งต่อไปสู่รุ่น3ขยายพันธุ์แผ่กิ่งก้านสาขาออกไป อย่างไรก็ดีตนรู้สึกขอบคุณทางเทศบาลเมืองจอมพลที่ให้คณะนักศึกษาได้มาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุของทางเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยทางคณะศึกษาจะนำไปวิจัยเพื่อต่อยอดพัฒนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!