บุรีรัมย์-นทท.และปชช.จำนวนมากร่วมชมเทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567

บุรีรัมย์-นทท.และปชช.จำนวนมากร่วมชมเทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จำนวน 10 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567 ส่งเสริมและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยว จำนวนมากเข้าร่วม
          นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสากิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของนกกระเรียนไทย ที่เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงไอยูซีเอ็น รวมถึงเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทย โดยนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 10 ตัว มาจากการเพาะเลี้ยงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพันธมิตรทางวิชาการเพาะเลี้ยง ฝึกและปรับพฤติกรรมให้มีสัญชาตญาณระวังภัย พร้อมกลับสู่ธรรมชาติ โดยการจัดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 แล้ว หลังดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ปล่อยนก เนื่องจากมีศักยภาพและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมในการอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านกกระเรียนที่ปล่อยไป จำนวน 156 ตัว ประมาณ 70 % สามารถอยู่รอด ทำรัง วางไข่ และมีลูกในธรรมชาติได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาจากการที่มีความร่วมมือของเครือข่ายอนุรักษ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นที่ช่วยกันดูแล และหวังว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยจะกลับมามีจำนวนประชากรที่เหมาะสม ไม่เกิดภาวะเลือดซีด สามารถตั้งต้นสายพันธุ์ขึ้นใหม่ในธรรมชาติได้หลังจากสูญพันธุ์ไปกว่า 30 ปี
          กิจจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลปะแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมสารคดีกลางแปลงที่บอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งรวมถึงการจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกหลายหลาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!