อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” โดยมี ปลัดจังหวัด รอง ผอ.รมน. หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!