อยุธยา-รพ.บางปะหัน ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี

อยุธยา-รพ.บางปะหัน ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงพยาบาลบางปะหัน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิง วิภาวี เกตุวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีและทำบุญหอพระประจำโรงพยาบาลบางปะหัน นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตร พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม เจ้าคณะอำเภอผักไห่ เป็นประธานสงฆ์นำ พระสังฆาธิการ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอบางปะหัน นายพิชัย ก้อนนาค ประธานกรรมการ มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้ ยังได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต ที่โรงพยาบาลบางปะหันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

          โรงพยาบาลบางปะหัน เดิมเป็นอนามัยบางนางร้า มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่รวมกับที่ดินร้างของวัดโตนด ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระมงคลบพิตรร่วมในการก่อสร้าง อนามัยบางนางร้าได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกฐานะ อนามัยบางนางร้า อำเภอบางปะหัน ขึ้นเป็นเป็นโรงพยาบาลบางปะหัน ที่มีขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลบางปะหัน เป็นโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก รักษาผู้ป่วยใน บริการด้านทันตกรรมกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย บริการวางแผนครอบครัว คลินิกพิเศษ บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมี แพทย์หญิง วิภาวี เกตุวัง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!