ราชบุรี-ประชุม คสม. เสนอทอดผ้าป่าสร้างห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางภาษา

ราชบุรี-ประชุม คสม. เสนอทอดผ้าป่าสร้างห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางภาษา

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) จ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คสม. ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ( อาคาร 6 ) ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวาระการประชุมพิจารณาและอนุมัติที่สำคัญหลายเรื่อง ประกอบด้วย เรื่องร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทาง คสม. ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการมูลนิธิ คสม. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดจัดงานในวันที่ 1 มีนาคม ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 พร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(ผู้ก่อตั้ง) อดีตผู้บริหาร อดีตคณาจารย์ อดีตบุคลากร อดีตศิษย์เก่า และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้ด้วย
          ที่ประชุมยังมีวาระการประชุมโครงการสร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนสาธิตให้มีทักษะความสามารถสื่อสารภาษาได้ดี และเป็นศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษา ให้กับครูและบุคลากรภายนอก งบประมาณจำนวน 895,490 บาท คสม.มีแนวคิดประสานไปยังองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิ คสม. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อจัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 1 มีนาคม เวลา 11.59 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี พระปิยทัสสี เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานพิธีทอดผ้าป่า
          ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุมัติจัดทำเสื้อรูปแบบใหม่ครบ 70 ปี แก่ คณะกรรมการ คสม. การอนุมัติจัดซื้อลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 10 ลูกให้กับนักศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในวิชาเรียนนี้ ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีการแนะนำให้ทางโรงเรียนควรฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียนให้มีทักษะมีความแข็งแกร่ง เพื่อจะได้ไปแข่งขันกับทีมนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!