สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการ

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม แบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นโซน เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดใบไม้ เป็นต้น เพื่อให้ทุกซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด

          ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกปลอดภัย เมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!