อยุธยา-ป.ป.ช. ตั้งเป้าเอาจริงกับการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

อยุธยา-ป.ป.ช. ตั้งเป้าเอาจริงกับการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 2 โดยมีโค้ช STRONG ฯ กรรมการชมรม และสมาชิกชมรม เข้าร่วม
          นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ กล่าวว่า ปีนี้ ป.ป.ช. อยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับโครงการอาหารและนมโรงเรียน โดยจะสุ่มตรวจร่วมกับ โค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และเครือข่ายลงพื้นที่ โดยเฉพาะเครือข่ายในระดับอำเภอที่มีกระจายอยู่ทุกอำเภอ สามารถเข้าตรวจตามคู่มือที่เตรียมไว้ได้ โดยจะดูเมนูว่ามีสารอาหารครบถ้วนหรือไม่อย่างไร พร้อมถ่ายรูปการประกอบอาหาร ให้คำแนะนำ หรือควรปรับปรุง ขณะเดียวกัน หากได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีโรงเรียนใดต้องเฝ้าระวัง ก็สามารถประสานศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ CDC ได้อีกทางหนึ่ง
          ด้านนางศิริพร กฤชสินชัย ประธานโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กล่าวว่า ทุกคนยินดีให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช.อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประชาชน พร้อมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนของจังหวัดก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการทำงานร่วมกันและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 2566 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 108 ของโลก นั่นหมายความว่า เราต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้งานชิ้นนั้นๆ ประสบผลผลสำเร็จเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้คัดเลือกพื้นที่จับตามองและแจ้งเบาะแสอีกด้วย เช่น การเรียกรับสินบน การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ การขุดลอกแหล่งน้ำ และการติดตามโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อหาแนวทางป้องปรามการทุจริตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!