อุบลราชธานี-อบจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

อุบลราชธานี-อบจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

          วันที่ 30 มกราคม 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมปทุมมาศชั้น 1 โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้รับทราบขั้นตอนกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันความเสี่ยงลดโอกาส ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้และบรรลุผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!