ประจวบคีรีขันธ์-มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิ่งระดมทุนสร้าง “อาคารเย็นศิระ 3”

ประจวบคีรีขันธ์-มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิ่งระดมทุนสร้าง “อาคารเย็นศิระ 3”

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          วันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะนักวิ่งจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อวิ่งระดมทุนสร้าง “อาคารเย็นศิระ 3” เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยและญาติ ระหว่างกรุงเทพฯ-สงขลา วิ่งฝ่าสายฝนถึงประจวบคีรีขันธ์ แล้ว โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ออกสตาร์ทที่อำเภอปราณบุรี วิ่งตามถนนเพชรเกษม โดยมีรถตำรวจนำหน้า พร้อมรถโมบายไลน์สด นักวิ่ง และรถบัสคอยรับนักวิ่งที่คอยผลัดเปลี่ยนกันวิ่งเป็นระยะ รวมถึงมีรถพยาบาลของโงพยาบาลสงขลานครินทร์ และรถพยาบาลของมูลนิธิในพื้นที่ที่วิ่งผ่านคอยวิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
          สำหรับวันที่ 30 มกราคม เป็นการวิ่งเข้าสู่วันที่ 4 ของการวิ่ง คณะนักวิ่งจะออกจากจุดสตาร์ทที่ด้านหน้า รพ.สต.ตำบลชัยเกษม ช่วงระหว่างหลัก กม.ที่ 367-368 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน ในช่วงเวลา 04.00 น.มุ่งหน้าสู่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รวมระยะทางในการวิ่ง 119.9 กิโลเมตร สำหรับการก่อสร้าง “อาคารเย็นศิระ 3” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดให้เป็นสถานที่พักอาศัยของผู้ป่วยและญาติ ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเรื้อรังที่รักษายากและซับซ้อน หรือที่เรียกกันในสายการแพทย์ว่าผู้ป่วยระดับตติยภูมิ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ , 2. เพื่อให้ผู้ป่วย ยอมรับและเข้าใจธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิต อยากมีชีวิตที่ยืนยาว สามารถดูแลตนเองและผู้อื่น เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกันฉันท์กัลยาณมิตร , 3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา บ่มเพาะ การเรียนรู้ ของแพทย์ นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย ให้เข้าใจในมิติทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติ อันได้แก่ เรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งที่ผู้ป่วยให้ความสำคัญให้คุณค่า จะช่วยบรรเทาโรคร้ายของผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอันยืนยาว , 4. เพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกฝัง หล่อหลอม ฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้รู้จักการให้ ความมีน้ำใจ การแบ่งปัน การเอื้ออาทร รู้สึกถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ อันเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ มีความเห็นอกเห็นใจ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ , 5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะขององค์รวม และสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในสังคม , 6. เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
          Highlight [Day-1] Bangkok – Hatyai “Thank You Run” ร่วมให้กำลังใจนักวิ่งได้ตลอดเส้นทางผ่าน Live Facebook อาคารเย็นศิระ • มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Bangkok – Hatyai “Thank You Run” 27 ม.ค. – 4 ก.พ. 67 เส้นทาง กทม. – สงขลา ระยะเวลา 9 วัน ระยะทาง 1,039 กม. สอบถามเพิ่มเติม : 07-445-1020

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!