อยุธยา-ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

อยุธยา-ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอุดมนครกิจ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ได้เป็นองค์ ประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการทุกระดับ ประจำเดือน มกราคม 2567 และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
          พระครูอุดมนครกิจ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง องค์ ประธานในการประชุม กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดการดำเนินการในวันที่ 28 ของทุกๆเดือนตลอดปี 2567 ทางคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง จึงขอความเห็นชอบจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการทุกระดับ ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบว่าควรดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตลอดปี 2567 นี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!