กาญจนบุรี-อบต.ทุ่งทอง จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2567

กาญจนบุรี-อบต.ทุ่งทอง จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          วันที่ 27 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง นายสมเกียรติ วอนเพียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กาญจนุรี เป็นประธาน กล่าวเปิด”โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในตำบลทุ่งทอง (ต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2567 โดยมีนายกอบกิจ สบายยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง กล่าวรายงาน
          นายพีรพันธ์ วีระสุนทร กำนันตำบลทุ่งทอง กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยนายจำเนียร บ่อทอง สจ. เขต 2 นางปาริชาติ บ่อบัวทอง สจ..เขต1อ.ท่าม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งทอง ประชาชนชาวตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแบะประชาชนในเขตตำบลทุ่งทอง ได้ใช้เวลาว่างโดนการเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อประสานความร่วมมือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด แบะเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 มีบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชนให้การสนับสนุน โดยมีการประเภท จำนวน 5 ประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตองชาย อายุไม่เกิน 60 ปี , กีฬาเปตองหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี , กีฬาเปตองชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป, กีฬาเปตองหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป และวันที่ 28 มกราคม 2567 ชมฟุตบอล ทีมVIP คู่ที่1 VIPตำบลทุ่งทอง พบกับ ทีม SCGP เวลา 09.00น. ,คู่ที่2 ทีมVIPชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าม่วง พบกับ ทีมVIP องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เวลา 15.00 น.
          โดยในช่วงเช้ามีการเดินขบวนแห่นักกีฬาแต่ละหมู่ ของตำบลทุ่งทอง โดยมีวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านกร่างทองราษฎบูรณะ วงกลองยาว นำทับนักกีฬา เข้าสู้สนามบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ก่อนเปิดพิธีอย่างสวยงาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!