อยุธยา-เหล่ากาชาดฯ พมจ. และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

อยุธยา-เหล่ากาชาดฯ พมจ. และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอบางปะหัน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายอุดร ก้อนคำ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุยากไร้ , 2.นายวิฑูรย์ เฉลิมชัย อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 47/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยติดเตียง , 3.นางสาวสมจิตต์ ขยัน อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
          ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมหารือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อำเภอบางปะหัน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!