ร้อยเอ็ด-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดโครงการ ทส. พบประชาชน

ร้อยเอ็ด-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดโครงการ ทส. พบประชาชน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ ค่ายลูกเสือนีโอ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พันจ่าโท คนึง พูลพิพิธ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด “ทส. พบประชาชน” ปี 2567 โดยมี นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม
          ทั้งนี้ จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวทางในบูรณาการของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ระดับพื้นที่ ไปถึงจังหวัด รวมถึงสนับสนุนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน
          กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยสร้างความรู้ ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!