สตูล-ผอ.ศรชล. นำภาคี เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมนักเรียนบนเกาะบุโหลน

สตูล-ผอ.ศรชล. นำภาคี เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมนักเรียนบนเกาะบุโหลน

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

          เมื่อเวลา 09.00 – 15.30 น. วันที่ 26 ม.ค.67 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จว.สต.) หน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้ จว.สตูล ศรชล.ภาค ๓ (นก.พตต.ศรชล.ภาค 3) ศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางทะเลจังหวัดสตูล (ศคท.จว.สต.) ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะ เรือ ต.996 และกลุ่มผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์และสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ณ โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน (เกาะบุโหลนดอน) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จว.สตูล โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้อำนวยการ ศรชล.จว.สตูล/ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกิจกรรมฯ ทั้งนี้ น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม ร.น. รองผู้อำนวยการ ศรชล.จว.สตูล ศรชล.ภาค 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะ ผู้บังคับการเรือ ต.996 ประธานกลุ่มผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวเกาะบุโหลน จำนวน 300 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี นายจิตรกร หมีนสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน ให้การต้อนรับ สำหรับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนและเด็กนักเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และเก็บขยะชายหาด ซึ่งสามารถสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!