อยุธยา-เริ่มแล้ว! มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

อยุธยา-เริ่มแล้ว! มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ​เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ในนามสำนักงานกลุ่มพาณิชย์ภาคตะวันออก จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2567 บริเวณชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี คุณนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทวงพาณิชย์ คุณชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา คุณวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดอยุธยา พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ภาคกลาง ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ฝ่ายราชการและนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชา จากจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเกาะกง ร่วมงานคับคั่ง
          โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการจากภาคตะวันออก มีผู้ซื้อเป็นนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชา ได้แก่จังหวัดพระตระบอง เกาะกง พบกับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย และภาคนักธุรกิจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น MOC BIZ CLUB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการเจรจาร่วมกันทั้งสิ้น 32 คู่ และมีการลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) จำนวน 6 คู่ มูลค่า 30,150,000 บาท ซึ่งสินค้าไทยที่ฝ่ายกัมพูชาลงนามคือ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณาตรา มีสุขฟาร์ม ซอสปรุงรสสำเร็จรูปตรารสมือเรา น้ำมันเหลืองโกลด์ครอส ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่แปรรูป จากสวนผาสุข อุปกรณ์อิเลคโทรนิคจากสตางค์คอมพิวเตอร์
          สำหรับการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567 ครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับกระตุ้นยอดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!