อุบลราชธานี-มอบทุนการศึกษาแก่นร.ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15

อุบลราชธานี-มอบทุนการศึกษาแก่นร.ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (26 ม.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้นให้แก่ นางสาวไอยรดา ทองทับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ปี 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ผ่านมา 14 ปี มูลนิธิ ฯ จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว 701 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 15 จำนวน 171 ราย และรุ่นที่ 7 ถึงรุ่นที่ 14 จำนวน 998 ราย ที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้ ทั้งสิ้น 96 ล้านบาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!