สิงห์บุรี-เหล่ากาชาด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด

สิงห์บุรี-เหล่ากาชาด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดย นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 85 ราย ได้โลหิต 77 ราย จำนวน 30,800 ซีซี ทั้งนี้ นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เยี่ยมเยียน และให้กำลังแก่ผู้มาบริจาคโลหิต และนายนพดล มะจะกรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำคณะพนักงานมาร่วมสมทบบริจาคโลหิต พร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกราย 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!