สุพรรณบุรี-น้องศิริกานต์สาวงามชาวสุพรรณคว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี-น้องศิริกานต์สาวงามชาวสุพรรณคว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / ภัทรพล พรมพัก / นพดล แก้วเรือง

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2567 ผู้เข้าประกวด แต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน เหมือนวีรสตรีไทยในอดีต คุณสมบัติผู้เข้าประกวด มีสัญชาติไทย สถานะโสด ส่วนสูงต่ำกว่า 160 ซม.มีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ผู้เข้าประกวดสามารถใส่รองเท้าเข้าประกวดได้ ไม่จำกัดความสูงของรองเท้า (ตามความเหมาะสม) โดยปีนี้มีสาวงามจากทั่วประเทศ กว่า 40 คน แห่เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์กันอย่างคึกคัก ประกวดรอบตัดสิน ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
          สำหรับผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่ง ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2567 คือสาวงามหมายเลข 20 นางสาวศิริกานต์ วิเชียรศรี ชาว จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ ไปครอง โดย มีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 หมายเลข 12 น.ส.สุพัตรา นามวงค์ ชาวจังหวัดพะเยา รางวัลรองอับดับ 2 หมายเลข 6 น.ส.กมลพร ทองพล ชาวจังหวัดอุดรธานี รับเงินรางวัล 30,000 และรองอับดับ 3 หมายเลข2 น.ส.นิษฐ์วรา เงินบำรุง ชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ รางวัลชุดตะเบงมานงามตา คือ หมายเลข 41 น.ส.ปภาวี อดทน (น้องเค้ก) รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน คือหมายเลข11 น.ส.อรอุมา ขีดสันเทียะ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ หมายเลข 41 น.ส.ปภาวี อดทน (น้องเค้ก) มีประชาชนและแฟนคลับ แห่กันซื้อดอกไม้กรกุศลมอบให้กำลังใจ น้องเค้ก ได้เงินสูงสุดคว้ารางวัลขวัญใจคนสุพรรณ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท สายสะพายและถ้วยเกียรติยศ สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกไม้การกุศลทั้งหมด จะมอบให้ เป็นทุกการศึกษา นักเรียนต้อยโอกาส ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
          งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกิจกรรมที่สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดง แสง สี เสียง สงครามยุทธถีอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีต การออกร้านธารา กาชาด การจัดแสดงสินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและ นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และสร้างความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!