กาญจนบุรี-สสจ. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Energy and Climate Action: SECA

กาญจนบุรี-สสจ. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Energy and Climate Action: SECA

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Energy and Climate Action: SECA ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานมีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมีการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตามการตอบแบบสำรวจการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ/สสอ/รพ.)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!