ลพบุรี-จัดแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2567

ลพบุรี-จัดแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 พร้อมด้วยน นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ร่วมแถลง ทั้งนี้ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวลพบุรีพร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐาน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ เมืองละโว้ หรือ จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
          สำหรับในปี 2567 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การเสวนาทางวิชาการ Soft Power สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ การรำบวงสรวง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ สถานที่จริง กิจกรรมบ้านไทย วิถีไทย กิจกรรมที่บ้านหลวงรับราชทูต กิจกรรมชุมนุมเพลงลพบุรี และการประชันกลอนสด ที่โบราณสถานวัดปืน กิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กิจกรรม “แต่งไทย จดทะเบียนสมรส” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดย้อนยุค ตลาดมอญเมืองละโว้ การแสดงละครลิง การแสดงหมากรุกคน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง
          โดยมีกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยจะมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมในราชสำนัก สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ร่วมขบวนกว่า 1 พันคน และตลอดช่วงการจัดงานจะมีการประดับไฟและตบแต่งสวนดอกไม้ตามโบราณสถานต่าง ๆ อย่างสวยงาม อาทิ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ สวนนารายณ์นฤมิต เขตพระราชฐานชั้นในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สวนราชานุสรณ์ โบราณสถานปรางค์แขก พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและแต่งชุดไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ”มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในระหว่างนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นช่วงเวลาที่ชาวลพบุรีแต่งกาย ชุดไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานฯ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!