ประจวบคีรีขันธ์-เฟ้นหาผู้ใหญ่บ้านแหนบทองปี 67

ประจวบคีรีขันธ์-เฟ้นหาผู้ใหญ่บ้านแหนบทองปี 67

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ พร้อมด้วยนาย ปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกรรมการการประเมิน การพิจารณารางวัล ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ได้ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านวังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประเมินผลงานของผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
          ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการพิจารณารางวัลกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณเป็นประจำทุกปี ซึ่งมี นายเกรียงไกร แก้วแก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย อ.เมือง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำอำเภอเมือง เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) ระดับจังหวัด          นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานได้ซักถามแนวทางการดำเนินการของนายเกรียงไกร แก้วแก่นจันทร์ ในหลายด้าน เช่น แนวทางการพัฒนาในหมู่บ้าน การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 การป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายเกรียงไกร แก้วแก่นจันทร์ ได้ตอบข้อซักถามพร้อมนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด แก่คณะกรรมการ          ทั้งนี้ นายเกรียงไกร เเก้วแก่นจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านมะเดื่อทอง ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานและถูกแต่งตั้งทางสังคมหลายตำแหน่ง เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีแนวคิดด้านการปกครอง การพัฒนา แบบสมัยใหม่คิดเป็นระบบพร้อมนำวิถีชาวบ้านและเกษตรกรแบบดั้งเดิมเข้ามาผสมผสานในการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัย ถือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีคนรักและให้การยอมรับสูงมาก จึงเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่อาจได้เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!