ประจวบคีรีขันธ์-เชือดไก่ให้ลิงดู! สั่งปรับเงินแล้ว 2 ปั้มในประจวบทำผิดเงื่อนไข หลัง รมต.พลังงานสั่งตรวจสอบปั้มน้ำมันทั้งจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-เชือดไก่ให้ลิงดู! สั่งปรับเงินแล้ว 2 ปั้มในประจวบทำผิดเงื่อนไข หลัง รมต.พลังงานสั่งตรวจสอบปั้มน้ำมันทั้งจังหวัด

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          วันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวลดาวรรณ จันทรัตน์ วิศวกรชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวศิริวรรณ คณะศร พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรพิมล สุวรรณวิโก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นายตรัยคุณ โชประการ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี โดย น.ส.จันทร์ทิพย์ เนียมเพราะ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี/นายตรวจชั่งตวงวัด พร้อมด้วย น.ส.ดนยา อยู่สบาย น.ส.นรีรัตน์ หลำร่ำไป นายวัชรวิชย์ สดแช่ม ผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัด ร่วมกันออกตรวจสอบปั้มน้ำมันจำนวน 10 แบรนด์ดัง ทั้งจังหวัดประจวบฯ โดยสุ่มตรวจแบรนด์ละ 1 แห่ง ตามนโยบายข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้กับประชาชนผู้บริโภคเต็มลิตรหรือไม่ หลังเกิดเหตุมีประชาชนร้องเรียนว่าปั้มน้ำมันยี่ห้อดังขายน้ำมันไม่เต็มลิตร
          นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน และสั่งการให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งในแต่ละจังหวัด จากกรณีการจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน แห่งหนึ่งจ่ายน้ำมันให้ประชาชนไม่เต็มอัตราวัดของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร โดยกำหนดให้จังหวัดที่มีสถานีบริการน้ำมันประเภท ก และ ข จำนวนไม่เกิน 300 แห่ง ให้เข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันจังหวัดละ 10 แห่ง ในการตรวจสอบให้ตรวจสอบจำนวนหัวจ่ายน้ำมัน จำนวนตู้จ่ายน้ำมันว่ามีการแก้ไขหรือตัดแปลงตู้จ่ายน้ำมันหรือหัวจ่ายน้ำมันจากที่เคยได้รับอนุญาตหรือไม่ และให้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำมันร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่เต็มลิตร
          ซึ่งได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบทุกหัวจ่ายปั้มน้ำมันทั้ง 8 อำเภอ ประกอบด้วย 1.ปั้มน้ำมัน PTT สาขาหัวหิน 2.ปั้มน้ำมัน PTTสาขากุยบุรี 3.ปั้มน้ำมัน Shell สาขาปราณบุรี 4.ปั้มน้ำมัน บางจาก สาขาสามร้อยยอด 5.ปั้มน้ำมัน บางจาก สาขาบางสะพาน 6.ปั้มน้ำมัน Susco สาขาอ่าวน้อยเมืองประจวบฯ 7.ปั้มน้ำมัน PT สาขาบางสะพานน้อย 8.ปั้มน้ำมัน Caltex สาขาทับสะแก 9.ปั้มน้ำมันเกาะหลักออยล์ สาขาเมืองประจวบฯ และ10.ปั้มน้ำมันไชยพรแก๊ส58 สาขากุยบุรี ผลการตรวจสอบทั้งหมด 10 ปั้ม จำนวน 58 ตู้จ่าย รวม 292 หัวจ่าย พบจ่ายน้ำมันเต็มลิตรจำนวน 67 หัวจ่าย จ่ายไม่เต็มลิตร แต่ไม่เกินกฎหมายกำหนดจำนวน 38 หัวจ่าย จ่ายน้ำมันเกิน 5 ลิตร แต่ไม่เกินกฎหมายกำหนด จำนวน 175 หัวจ่าย จ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดจำนวน 1 หัวจ่าย นอกจากนี้ไม่สามารถตรวจสอบหัวจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีการจำหน่ายน้ำมันชนิดนั้น จึงติดบัตรห้ามใช้ จำนวน 10 หัวจ่าย และได้สั่งปรับปั้มน้ำมันที่ทำผิดเงื่อนไขจำนวน 2 ปั้ม ปั้มละ 20,000 บาท รวม 2 หัวจ่าย พร้อมผูกบัตรห้ามใช้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่เต็มลิตร
          น.ส.จันทร์ทิพย์ เนียมเพราะ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เปิดเผยว่า โดยโทษกรณีใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผลตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงมาตรวัด มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนหัวจ่ายที่จ่ายน้ำมันเกิน ได้สั่งการให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ส่วนกรณีหัวจ่ายที่ไม่เต็มลิตรแต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มีการปรับตั้งค่าใหม่ให้เต็มลิตร เนื่องจากไม่ผิดกฎหมายจึงไม่สามารถบังคับได้ พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันบริษัทจำหน่ายน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมันที่เป็นเครือข่าย หรือปั๊มแฟรนไชส์ ในเรื่องการเติมน้ำมันเต็มลิตร หากพบว่ารายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคในการเติมน้ำมัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!