นครนายก-สำนักงาน ปภ.จ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2566

นครนายก-สำนักงาน ปภ.จ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสุภกินห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2566 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรตามถนนในหมู่บ้านและชุมชนในทุกพื้นที่ โดยมี นายดม ศรีเพ็ชร หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก นายอำเภอปากพลี ผู้แทนนายอำเภอองครักษ์ ผู้แทนนายอำเภอบ้านนา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครนายก ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองนครนายก ส่วนราชการ และองค์กรเครือข่าย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมในพิธี ทั้งนี้
          ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอด รวมทั้งใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจร่วมจราจร การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรตามถนนในหมู่บ้านและชุมชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครนายก ภายในงานได้มีการจัดยุทธการของภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรับชม การถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปี 2567 จัดส่วนกลาง การทาสีและตีเส้นทางข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนครนายก ถือเป็นกิจกรรม ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เนื่องจากจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวก สามารถเดินทางเช้าไปเย็นกลับได้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ได้มีความสุขและความปลอดภัยโดยทั่วหน้ากัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!